ahosa

Er was een update van het logo nodig, om een mooi geheel te vormen bij de nieuwe website. We hebben het oude logo gecombineerd met een moderne stijl.